PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atasözleri


 1. Dağ başı dumansız olmaz. Atasözü Anlamı ve açıklaması
 2. Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz;
 3. Abdal tekkede, hacı mekkede bulunur;
 4. Abdalın karnı doyunca gözü papucundadır;
 5. Aba vakti yaba, yaba vakti aba;
 6. Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine;
 7. Acele işe şeytan karışır;
 8. Acemi katır kapı önünde yük indirir;
 9. Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini;
 10. Acı acıyı bastırır, su sancıyı;
 11. Acı patlicanı kırağı çalmaz;
 12. Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır;
 13. Acıkan doymam, susayan kanmam sanır;
 14. Acıklı başta akıl olmaz;
 15. Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur;
 16. Aç ile yatınca arada dilenci doğar;
 17. Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez;
 18. Aç ayı oynamaz;
 19. Aç doymam tok acıkmam sanır;
 20. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanır;
 21. Aç gözünü açarlar gözünü;
 22. Aç köpek fırın deler
 23. Aç kurt arslana saldırır;
 24. Aç kurt yavrusunu yer;
 25. Aç ne yemez, tok ne demez;
 26. Aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır;
 27. Aç insanın yanından kaç;
 28. Açık ağız aç kalmaz;
 29. Açık kaba it eder;
 30. Açık yaraya tuz ekilmez;
 31. Açılan solar, ağlayan güler;
 32. Açın gözü ekmek teknesinde olur;
 33. Açın imanı olmaz;
 34. Açın karnında ekmek durmaz;
 35. Açlık ile tokluğun arası yarım yufka;
 36. Ada bana adayım sana;
 37. Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil;
 38. Adam adamdan korkmaz, utanır;
 39. Adam adamdır, olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu;
 40. Adam olana bir söz yeter;
 41. Adamakla mal tükenmez;
 42. Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola;
 43. Adamın yere bakanından suyun sessiz akanından kork;
 44. Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez;
 45. Ağaç yaş iken eğilir;
 46. Ağaca balta vurmuşlar (neyleyim? sapı bendedir) demiş;
 47. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur;
 48. Ağacı kurt, insanı dert yer;
 49. Ağacın kurdu içinde olur;
 50. Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı sallar;
 51. Ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz;
 52. Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla;
 53. Ağanın gözü ata tımardır;
 54. Ağanın gözü öküzü semiz eder;